ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Τ.Ο ΧΑΝΙΩΝ: Εξόρμηση και δράσεις συμπαράστασης υπέρ των αδίκως προφυλακισμένων Συναγωνιστών


Εξόρμηση και δράσεις συμπαράστασης υπέρ των αδίκως προφυλακισμένων Συναγωνιστών μας από την χούντα Σαμαρά/Βενιζέλου πραγματοποίησαν Συναγωνιστές της Τ.Ο Χανίων με αναγραφή συνθημάτων και διανομή έντυπου υλικού. ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΑΜΑΡΑ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στο μνημείο του ήρωα συνταγματάρχη Χατζηδάκη από Συναγωνιστές της Τ.Ο Χανίων

Ο προοδευτικός Δήμος Σούδας δεν μπόρεσε να καλύψει το υπέρογκο πόσο των 5 ευρώ για να αγοράσει μια σημαία, τιμώντας έτσι στο ελάχιστο τον δολοφονημένο από τους βάρβαρους Τούρκους στην Κύπρο, συνταγματάρχη Χατζηδάκη.  Κατά τα άλλα λεφτά για αλληλεγγύη στους λαθρομετανάστες υπάρχουν αλλά για αυτούς που τίμησαν την πατρίδα τους στο μέγιστο όχι. Μέσα στο σκότος και την λησμονιά αυτής της προοδευτικής κοινωνίας, πάντα θα υπάρχει μια Χρυσή Αυγή που θα φέρνει φως και θα βροντοφωνάζει ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ.

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Ομιλίες στις Τοπικές οργανώσεις της Κρήτης για τις πολιτικές διώξεις εις βάρος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣΑθρόα ήταν η προσέλευση Συναγωνιστών και φίλων του Κινήματος χθες Σάββατο, κατά την προκαθορισμένη συγκέντρωση σε όλες τις Τοπικές οργανώσεις, όπου και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την πολιτική δίωξη εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Στο τέλος των ομιλιών φίλοι και Συναγωνιστές εξέφρασαν την υποστήριξη τους στους αδίκως προφυλακισμένους Συναγωνιστές υπογράφοντας σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας και συμπαράστασης. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ποιοι πρόδωσαν την Κύπρο μας το 1974 - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ποιοι πρόδωσαν την Κύπρο μας το 1974 - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1974
"Ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής
ΕΞΩΔΙΚΟΣ Αναγγελία αξιοποίνων πράξεων Του κ. Γεωργίου Αλφαντάκη, Δικηγόρου Αθηνών, υπερασπιστού κατηγορούμενων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων συνεπεία των τελευταίων καταμηνύσεων και διώξεων αυτών, συμφώνως Τω άρθρ.40 Του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας.
ΠΡΟΣ Τον Αξιότιμον κ. Προϊστάμενον Της Εισαγγελίας Πλημμ/κών Αθηνών.
Κατ' εντολήν πελατών μου, ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, κατηγορουμένων και συκοφαντουμένων εσχάτως εν χορώ, εκ διαφόρων κατευθύνσεων και συνεπεία Της αδυναμίας αυτών όπως προβώ σε νέες δημοσίας δηλώσεις, αναγγέλλω Υμίν Τα κάτωθι:
1) Εις προγενεστέρας δηλώσεις μου, δημοσιευθείσας μόνον από μίαν πρωϊνήν εφημερίδα των Αθηνών "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" Της 27/10 αφορώσας το Κυπριακόν θέμα εζήτησα από την Κυβέρνησιν να ΕΙΠΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ εις τον Ελληνικόν λαόν ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.
Εζήτησα επίσης να απομακρύνη πάραυτα τους εν ενεργεία εισέτι ανωτάτους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά το δεκαήμερον από 15 έως 23 Ιουλίου 1974 επρόδωσαν την Κύπρον, κατά την έννοιαν του άρθρου 26 εδάφ. β' του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, γινόμενοι περαιτέρω υπαίτιοι, ως κατωτέρω θέλει καταδεχθεί και άλλων στρατιωτικών αδικημάτων.
2) Παρήλθεν έκτοτε εν δεκαήμερον και ουδέν ηκούσθη εις απάντησιν των δηλώσεων αυτών, τόσον από επισήμου Κυβερνητικής πλευράς όσον και από πλευράς των ευκρινώς διαφαινομένων τότε ως καταγγελλομένων.
Επιθυμούν καταδήλως την συσκότισιν περί το Κυπριακόν και την παραπλάνησιν του Ελληνικού Λαού.
3) Υπεσχέθην τότε, ότι θα επανέλθω με πλήρως αποκαλυπτικά στοιχεία εάν δεν ετύγχανον προσοχής. Εδέχθην ανωνύμους απειλάς και πιέσεις ν' απόσχω πάσης περαιτέρω συνεχείας. Μου εδημιούργησαν την συναίσθησιν κινδύνου, και δι' αυτό θεωρώ πλέον ιεράν μου υποχρέωσιν ν' αποκαλύψω τα όσα δύνανται αυτήν την στιγμήν να λεχθούν. Και ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΝ:
4) Μετά την ενέργειαν κατά του Μακαρίου, ο Αρχηγός Των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος, προειδοποιήθη και ενημερώθη αρκούντως δια την επικειμένην Τουρκικήν εισβολήν και δη:
α) Δι' επανειλημμένων αποκαλυπτικών σημάτων, του βοηθού Στρατιωτικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου (από 15 έως 19 Ιουλίου) Ταγματάρχου κ. Αθανασίου Περδίκη.
β) Υπό του Έλληνος Ταξιάρχου κ.Σωτηριάδου, υπηρετούντος εις το Αρχηγείον του ΝΑΤΟ Σμύρνης, όστις ενημερώθη υπό του Αμερικανού Στρατηγού - Διοικητού των Δυνάμεων ΝΑΤΟ Νοτίου Ευρώπης, περί της πραγματοποιήσεως τουρκικής εισβολής εις Κύπρον, εντός 48 ωρών, με την εντολήν όπως ενημερώση τον Έλληνα Αρχηγόν των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Ταξίαρχος κ.Σωτηριάδης, έσπευσεν εις την Ελλάδα και ενημέρωσε την 18.7.74 τον κ. Μπονάνο.
γ) Υπό Του ΓΕΕΦ Κύπρου, όπερ από του παρελθόντος έτους είχεν ενημερωθή λεπτομερειακώς από Βρεττανόν ανώτατον αξιωματικόν περί του Τουρκικού σχεδίου εισβολής, όπερ και πράγματι εφηρμόσθη υπό των εισβολέων τελικώς.
δ) Υπό την Ναυτικήν Διοίκησιν Κύπρου από της 10ης νυκτερινής της 19ης Ιουλίου '74 ήτις δια του Διοικητού αυτής Αντιπλοιάρχου κ. Γ. Παπαγιάννη, ειδοποίησε τον κ. Μπονάνον περί κατευθύνσεως της τουρκικής αρμάδας προς τας ακτάς της Κυρηνείας.
ε) Από το ΓΕΕΦ και την Ναυτικήν Διοίκησιν Κύπρου τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 20.7.1974 με την πολεμικήν κραυγήν "ευρίσκονται εις απόστασιν 20 μιλίων, πλησιάζουν 15... 10... 5... μίλια..."
5) Παρά ταύτα το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, ηγνόησε την προειδοποίησιν και δεν ενίσχυσε την Κυπριακήν Εθνοφρουράν κατά το πενθήμερον 15 έως 20 Ιουλίου και ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 700 εμπείρων ανδρών της ΕΛΔΥΚ την 18 έως 19 Ιουλίου 1974 υπό απείρων κληρωτών αγνοούντων και τας τοπικάς Κυπριακάς συνθήκας.
6) Οι Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και Αρχηγείου Στρατού κ.κ. Μπονάνος και Γαλατσάνος όταν πέραν των άνω προενημερώσεων ειδοποιήθησαν την πρωϊαν της 20.7.1974 παρά του ΓΕΕΦ ότι ρίπτονται Τούρκοι αλεξιπτωτισταί και ενώ προηγουμένως η τουρκική αεροπορία είχε βομβαρδίσει αγρίως το στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ δεν διέταξαν τας Ελληνικάς Κυπριακάς δυνάμεις να αρχίσουν το πυρ. Δεν διέταξαν πύρ, μέχρι της 8.50 πρωϊνής της 20.7.1974.
Την 8.50 ως άνω πρωϊνήν, ο μόνος αφιχθείς εις την αίθουσαν επιχειρήσεων του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων Αντισυνταγματάρχης κ. Λούκουτος προσωπικώς είπε τηλεφωνικώς εις τον Διοικητήν του ΓΕΕΦ Ταξίαρχον κ.Γεωργίτσην "κτυπάτε δι' όλων των μέσων". Έτσι κατόρθωσαν να προγεφυρωθούν ένιοι μονάδες των ρηθέντων τούρκων αλεξιπτωτιστών.
7) Επίσης ιδία πρωτοβουλία των Ελληνο - κυπριακών μονάδων Κυρηνείας επλήγη το πρώτον κύμα της τουρκικής αποβάσεως, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν 2.000 - 3.000 νεκρούς και τραυματίας.
8) Η Κυβέρνησις και η Επανάστασις της 25.11.1973 απεφάσισαν και διέταξαν Γενικήν Επιστράτευσιν την 20.7.1974, ήτις ήρξατο εφαρμοζομένη από της 9ης πρωϊνής ώρας. Αυτήν απήτουν αι περιστάσεις και τα στρατιωτικά δεδομένα. Ο Στρατηγός Μπονάνος μετά των επιτελών του, την 11ην πρωϊνήν της αυτής ημέρας(20.7.1974) ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ την γενικήν επιστράτευσιν, ΔΙ' ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
Διαβάστε ολόκληρο το αποκαλυπτικό κείμενο στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας "Χρυσή Αυγή" που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουλίου 2014


Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/ntokoumento-poioi-prodwsan-thn-kupro-mas-to-1974-olh-h-alhtheia1#ixzz37zxqiDbH

Από την στήλη "Σκόρπιες σκέψεις" του Σταύρου Καρεφυλλάκη στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

►Αποφυλακίστηκε ο Λαυρεντιάδης, αποφυλακίστηκε ο Πάλλης, αποφυλακίστηκε ο Σπανός, αποφυλακίστηκε ο τρομοκράτης Σακκάς, αποφυλακίστηκε ο Ρέστης, αποφυλακίστηκε ο Τεό Θεοδωρίδης που είχε φάει 18 χρόνια για μεταφορά 4 κιλών κόκας, αποφυλακίστηκε ο Γιαννίκος του ALTER. ΔΕΝ αποφυλακίζονται οι Χρυσαυγίτες, απόρριψη της αιτήσεως αποφυλάκισης και του Γερμενή.

►Εμείς και μέσα και έξω από την φυλακή είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Κάποιοι άλλοι έχουν την φυλακή μέσα τους.

►Συναγερμός στην κυβέρνηση: Υπάρχουν ακόμα 536.391 Χρυσαυγίτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι...

►Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή έδειξε τον άθλιο χαρακτήρα της. Αναφέρθηκε στην προφυλάκιση του Συναγωνιστή Κασιδιάρη λέγοντας: «Αυτό το παλικάρι, αυτός ο μαϊμού κούρος, το κακόμοιρο το παλικάρι με μηδέν πόθεν έσχες τα τελευταία 4 χρόνια, που έμενε το κακόμοιρο, το ανεπάγγελτο, το άνεργο με τη μαμά του και το μπαμπά του, που ήθελε και γυμναστήρια, πως θα είναι στον Κορυδαλλό, δεν είναι μια τραγωδία»;

►Εκτός της αθλιότητας και της παλιανθρωπιάς που εμπεριέχει η δήλωση προσέξατε και την λογική της… βολευτού; Με μηδέν πόθεν έσχες τα τελευταία 4 χρόνια λέει!

►Εμ, αυτή είναι η διαφορά μας κυρά μου. Ότι ο Κασιδιάρης αγωνίζεται για τις Ιδέες του ενώ εσύ και το σινάφι σου για το… πόθεν έσχες.

►Για ένα πόθεν έσχες τις περισσότερες φορές πολύ βρώμικο… μα πολύ βρώμικο.

►Και ενώ όλοι ασχολούνται με το ξεπούλημα της ΔΕΗ, χαρίζουν… 2 ΔΕΗ στην Eurobank! Τώρα, ζεστά 3.820.000.000 ευρώ. Όχι σε δυο χρόνια. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε πως παίζεται το παιχνίδι… Μέρος αυτών θα πάει για εξαγορά συνειδήσεων και φιλί ζωής σε διεφθαρμένους απατεώνες της εξημέρωσης. Των μαζών.

►Φρίκη τις τελευταίες μέρες στην Γάζα από τις ρατσιστικές επιθέσεις των εβραίων κατά αμάχων με τους ισραηλινούς πολίτες μάλιστα να κάθονται σε ένα ύψωμα σε καρέκλες, λες και είναι σε θέατρο, απολαμβάνοντας την σφαγή των Παλαιστινίων.

►Και ποιος μου ήρθε στο μυαλό; Ο… αγαπητός χρυσαυγιτοφάγος Δαυίδ Χάρις. Που να ‘ναι αυτό το παλληκάρι; Γιατί δεν παρεμβαίνει τώρα για τις… «φασιστικές» σφαγές κατά αμάχων από τους συμπατριώτες του και ομοϊδεάτες του;

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Ομιλία στην Τ.Ο Ηρακλείου


Άκρως ενδιαφέρουσα, όπως και η συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων που ακολούθησε, ήταν η ομιλία του Συναγωνιστή Γιάννη Στρατάκη (αθλητή του τρίαθλου της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις) με θέμα την μεταφυσική του αθλητισμού, χθες Τετάρτη 16/7 στα γραφεία της Τ.Ο. Ηρακλείου (Ηροδότου 87 - Νέα Αλικαρνασσός). Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει απτόητη τον ιδεολογικό και πολιτικό της αγώνα, περιφρονώντας τους διώκτες της. Οι παρευρισκόμενου Συναγωνιστές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο 19/7 στις 8 ώρα το βράδυ στον ίδιο χώρο σε ένδειξη συμπαράστασης στους φυλακισμένους αγωνιστές του Κινήματος.

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Τ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: «Η μεταφυσική του Αθλητισμού»


Ημερομηνία: Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 - 20:00
Περιοχή: Ηράκλειο
Διοργανωτής: Τ.Ο. Ηρακλείου

Την Τετάρτη 16/7/14 στην Τοπική Οργάνωση Ηρακλείου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία του συναγωνιστή Γιάννη Στρατάκη με θέμα την μεταφυσική του Αθλητισμού.

ΤΟΠΙΚΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηροδότου 87 Ν. Αλικαρνασσός
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00-22.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 19 Ιουλίου στις 20:00 όλες οι τοπικές οργανώσεις της Κρήτης (και όλης της επικράτειας) θα ανοίξουν εκτάκτως τα γραφεία, προκειμένου να γίνει ομιλία σχετικά με τις πολιτικές διώξεις με τίτλο: «Κάτω η Χούντα Σαμαρά - Λευτεριά στη Χρυσή Αυγή»

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Παρέμβαση του Συναγωνιστή Γ. Σπυρόπουλου στο Ράδιο Alpha για την τραγική κατάσταση στον τουρισμό - ΒΙΝΤΕΟ


Ο εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης με την Ελληνική Αυγή, Συναγωνιστής Γιώργος Σπυρόπουλος μίλησε στο ραδιόφωνο του Alpha για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο τουρισμός στην Ελλάδα.
Αναφέρθηκε στην πλασματική πληρότητα που υπάρχει και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που γεμίζουν μεν τουρίστες, οι οποίοι όμως δεν βγαίνουν έξω, ώστε να δουλέψουν οι καταστηματάρχες των τοπικών κοινωνιών αφού έρχονται με προπληρωμένα και αποκλειστικά πακέτα διακοπών.
Επιπλέον κατήγγειλε την εξωτερική πολιτική της συγκυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου που έχουν αποκλείσει την Ελλάδα στα μάτια των Ρώσων τουριστών με τις κινήσεις τους για το θέμα της Ουκρανίας. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο δημοσιογράφοι (Βερύκιος & Κουσουλός) συμφωνούσαν με τις απόψεις και τις θέσεις του Συναγωνιστή λέγοντας του ότι έχει απόλυτο δίκιο σε όσα ανέφερε!

Από την στήλη "Σκόρπιες σκέψεις" του Σταύρου Καρεφυλλάκη στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

►Χαράλαμπος Αθανασίου: Εκ των πρωτοστατών της πολιτικής διώξεως της Χρυσής Αυγής, είναι Έλληνας δικαστικός και πολιτικός, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2012. Στη σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας κατέχει τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον Ιούνιο του 2013. Το 2008 εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

►Οι αποκαλύψεις για τον υπουργό δικαιοσύνης (που ακόμα δεν έχει παραιτηθεί) μας δημιουργούν πολλές απορίες: Πως στ’ αλήθεια, μπορεί να αποκτήσει πολυτελή ακίνητα ένας δικαστικός;

►Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στην συγκεκριμένη αποκάλυψη για το… αδήλωτο σπιτάκι των σχεδόν 300 τετραγωνικών στο οποίο συν τοις άλλοις παρουσιάζονται και σοβαρά προβλήματα τόσο για το νόμιμο της οικοδόμησης, όσο και για κάποια ακίνητα που φέρεται να ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα.

►Η ερώτηση είναι γενικής φύσεως, μετά τις απανωτές αποκαλύψεις για παραδικαστικά κυκλώματα, για εισαγγελείς που απελευθέρωναν νύχτα φίλους της οικογένειας Παπανδρέου, για τις αποκαλύψεις της διεφθαρμένης Αντωνίας Ηλία που φυγαδεύεται και αυτή στο Λονδίνο από πανίσχυρη επιχειρηματική οικογένεια με ισχυρότατες άκρες στο Μαξίμου.

►Όπως και άλλες περιπτώσεις, την βιλάρα ταπεινής ανακρίτριας που δεν κατάφερε να την αποπληρώσει παρότι έκανε τεράστια εξυπηρέτηση στο σύστημα προσπαθώντας με κοπτοραπτική να κουκουλώσει Εθνικό Θέμα…

►Μια άλλη ταπεινή ανακρίτρια με πολυτελές διαμέρισμα στα ΒΠ, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που δεν είδε πακτωλό θαλασσοδανείων σε υπόθεση τραπεζικού σκανδάλου που χειρίστηκε.

►Θα υπάρχουν προφανώς και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, καλά κρυμμένες από τους διεφθαρμένους καναλάρχες, που ενίοτε κάνουν δωράκια σε ανακρίτριες.

►Και αν τολμήσει καμιά Πόπη Παπανδρέου ή κανένας Πεπόνης να ασκήσει το λειτούργημα του τους τρώει η μαρμάγκα ή καθαρίζει ο Βενιζέλος αφού πρώτα τους… μαλώσει.

►Ας γνωρίζουν όμως όλοι οι επίορκοι που ως καρκίνωμα παρασιτούν στον ιερό θεσμό της Δικαιοσύνης ότι τίποτα δεν μένει κρυφό και η αχλάδα έχει πίσω την ουρά.

►Στην Γαλλία ο Σαρκοζί συνελήφθη για ύποπτες συναλλαγές με τον Καντάφι. Στην Ελλάδα τι απέγινε η έρευνα του ΣΔΟΕ για τα χρήματα του Καντάφι στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου;

►Άλωση συστημοποίηση και δεξιοποίηση της Χρυσής Αυγής σχεδιάζουν στα υπόγεια του Μαξίμου. Μιας και δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν διαφορετικά ονειρεύονται «αναγκαστική» αλλαγή ηγεσίας στο μέλλον με μια πιο βολική και… ήπια ηγετική ομάδα.

►Ας το πάρουν χαμπάρι ότι η Χρυσή Αυγή είχε έχει και θα έχει Αρχηγό τον Ν. Μιχαλολιάκο του οποίου την πολιτική εκφράζουν χιλιάδες γαλουχημένοι Συναγωνιστές σε όλη την επικράτεια.

►Κι αν στο πολύ μακρινό μέλλον τεθεί ποτέ θέμα ηγεσίας στην Χρυσή Αυγή, ας γνωρίζουν άπαντες οι δεξιούληδες ότι το Κίνημα θα το οδηγεί πάντα ένας «Μιχαλολιάκος».

►Κλείνω με έναν επίλογο του Αρχηγού από το κελί της τιμής:
«… Ανάμεσα σε προσκυνημένους, σε βολεμένους κάθε είδους, είτε αυτοί είναι τα πλουσιοπάροχα αμειβόμενα golden boys της εξουσίας τους, είτε σε φοβισμένους μικροαστούς οι οποίοι αρκούνται στα ψίχουλα της εξουσίας τους, ανάμεσα σε όλους αυτούς, ανάμεσα σε ερείπια ψυχών υπάρχουν κάποιοι που παραμένουν όρθιοι και κατάμουτρα τους λένε: ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΕΤΕ ΤΥΡΑΝΝΟΙ!».

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Νίκος Αντωνιάδης: Πρωτοφανές δικαστικό έγκλημα η παράνομη προφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη


Ο συνήγορος του Συναγωνιστή Ηλία Κασιδιάρη, κ. Νίκος Αντωνιάδης δήλωσε έξω από το Εφετείο για τηνπαράνομη προφυλάκιση του εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής ότι διαπράχθηκε ένα δικαστικό έγκλημα.
Υπήρξε άνωθεν εντολή για την παράνομη προφυλάκιση του Συναγωνιστή Κασιδιάρη. Για ένα όπλο του πατέρα του και δικό του, και τα δυο με νόμιμες άδειες, κατηγορήθηκε ότι... τροφοδοτούσε την "εγκληματική οργάνωση" και "εξολόθρευε τους φυλετικούς και πολιτικούς εχθρούς της Χρυσής Αυγής".
Ο εισαγγελέας Ντογιάκος απαξίωσε την διαδικασία και δεν έκανε καμία ερώτηση, καθώς είχε προαποφασίσει την παράνομη προφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.
Ο κ. Αντωνιάδης δήλωσε πως θα προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο, πιστεύοντας πως αυτό θα σταθεί στο ύψος του

Ακόμα ένα πολιτικό και δικαστικό έγκλημα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Συναγωνιστής ΚασιδιάρηςΑκόμα ένα πολιτικό και δικαστικό έγκλημα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Συναγωνιστής Κασιδιάρης
Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ
Μόλις ανακοινώθηκε στον βουλευτή Αττικής και εκπρόσωπο Τύπου της Χρυσής Αυγής, Συναγωνιστή Ηλία Κασιδιάρη ότι κρίνεται προφυλακιστέος.
Ύστερα από μια μαραθώνια σύσκεψη των εφετών ανακριτριών Κλάπα, Δημητροπούλου και του εισαγγελέα Ντογιάκου αποφασίστηκε η παράνομη προφυλάκιση του Συναγωνιστή Κασιδιάρη.
Να τονίσουμε πως αυτή η απόφαση πάρθηκε για την ανύπαρκτη κατηγορία της "τροφοδότησης εγκληματικής οργάνωσης", καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης κατηγορείται για δύο σκοπευτικές καραμπίνες, για τις οποίες έχει ΝΟΜΙΜΗ άδεια και η μία από αυτές είναι του πατέρα του!
Η φωνή της Αλήθειας, η φωνή της Χρυσής Αυγής δεν φιμώνεται, ο Αγώνας για Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία συνεχίζεται!
ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΑΜΑΡΑ - ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Κάποιος να τον μαζέψει. Παίζει με τα Εθνικά μας Θέματα λες και είναι ο κήπος του...


Να γιατί ήθελε φίμωση της Ε.Θεοχάρους ο Ε.Βενιζέλος: Οι Τούρκοι ζήτησαν από Ε.Ε. να παραιτηθεί η Ελλάδα από τα 12 μίλια


Η Άγκυρα, με το έγγραφο που κατέθεσε στο Συμβούλιο Σύνδεσης της Ε.Ε. με την Τουρκία και παρέδωσε στον ίδιο τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ε. Βενιζέλο ζητάει από τη χώρα μας να παραιτηθεί επισήμως από το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, καλεί την Ε.Ε. να αναγνωρίσει την «τουρκική» μειονότητα στη Δυτική Θράκη και καταγγέλλει ως «μονομερείς» τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.
Είναι ακριβώς το ίδιο έγγραφο στο οποίο η Άγκυρα χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως «εκλιπούσα», κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ευρωβουλευτή Ελένης Θεοχάρους και το ξεμπρόστιασμα του κ. Βενιζέλου που αντιμετώπισε την πρόκληση αυτή με πρωτοφανή απάθεια και ενδοτικότητα.
Η κ. Θεοχάρους προφανώς και γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες της τουρκικής πρόκλησης που «κατάπιε» ο κ. Βενιζέλος, αφού ήταν από τους πρώτους ως προεδρεύων του Συμβουλίου που έλαβε στα χέρια του το τουρκικό μανιφέστο.
Για το λόγο αυτό ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να την φιμώσει, φθάνοντας στο σημείο να προχωρήσει και σε ρηματική διακοίνωση εναντίον της Κύπρου, κατά της κ. Θεοχάρους και επί της ουσίας σε βάρος του Ελληνισμού, αφού κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ.

Ο προσδιορισμός του κυριοτέρου εχθρούΔεν είναι απλά τίτλος απ' το ασύγκριτο έργο του Alain de Benoist, ή σημείο αναφοράς σε σχέση με την "αναγκαιότητα" ύπαρξης (και ως εκ τούτου ...κατάδειξης) "αντιπάλου", μόνο και μόνο για να δικαιολογηθεί μια "θέση". Είναι "κανόνας" άτυπος, ειδικά μεταξύ "αντιπάλων" ιδεολογιών, η κάθε μια να αυτοπροσδιορίζεται ως "θέση", αποδίδοντας πάντοτε το "αντί" ως αλλότριο πρόθεμα. Είναι ο φυσικός νόμος της δράσης και της αντίδρασης, εκείνος που στην πραγματικότητα, αναπόδραστα διέπει και την "πάλη των ιδεών".  Και θα 'ταν αυτοαναίρεση τουλάχιστον (και μάλιστα ουσίας), για έναν αγωνιστή της Ιδέας, να πέσει στην παγίδα να αυτοπροσδιορίσει απλά ως "θέση" την Ιδέα του, για δυο βασικότατους λόγους:
Αφενός μεν θα εκπέσει στον χρονικό (ιστορικό δηλαδή) προσδιορισμό, μιλώντας για ιδεολογικές προϋπάρξεις, αναλωνώμενος σε "γραμμικές" περί της ιστορίας αντιλήψεις με αναπόφευκτο τον "εσχατολογικό" εκφυλισμό τηςΙδέας, αφετέρου δε, διότι θα εθελοτυφλούσε, "αγνοώντας" πως στον ("πατέρα πάντων") πόλεμο την (αενάως εναλλασσομένη) ιδιότητα της "θέσης" ή της "αντίθεσης" την καθορίζει μόνον το αν είσαι (εκ περιστάσεων) "εν αμύνη" ή "επιτιθέμενος".
Κι' αυτός είναι ένας αγώνας διαρκής, με όλα τα στοιχεία διεξαγωγής του πολέμου: επίθεση, άμυνα, ακόμη και στρατηγική υποχώρηση (περιλαμβανομένων και των ...πρόσκαιρων συμμαχιών) εάν χρειαστεί. Είναι οι συνθήκες λοιπόν που καθορίζουν, το πότε γίνεσαι φύλακας ιδεών (εν ειρήνη ευρισκόμενος) και πότε μάχεσαι, αμυνόμενος ή επιτιθέμενος, αποτελώντας εκ των περιστάσεων "θέση" ή "αντίθεση". Ομοίως και το "προς τι" μάχεσαι, είναι αυτό που καθορίζει τα "όπλα" του αγώνα.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη ιδεολογική πρόκληση, να μην πέσεις στην παγίδα, προσδιορίζοντας λάθος εχθρόΔιότι, απλούστατα, λάθος εχθρός, σημαίνει αναπόφευκτα και λάθος "όπλα", γεγονός που το ίδιο αναπόφευκτα οδηγεί στην ήττα. Κι' επειδή είναι πάγια τακτική του αντιπάλου να ...υποδεικνύει τις λάθος επιλογές, είτε με κινήσεις αντιπερισπασμού, είτε με αμβλυντικές του επιθετικού του χαρακτήρα συγκαλύψεις αλλά κι' επειδή στο τέλος-τέλος αρκετά θεωρητικολογήσαμε , καλό 'ναι να πούμετα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, για την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται ο αγώνας μας σήμερα :
Από καιρό κυοφορείται μια έξωθεν (ιδεολογικά και γεωγραφικά) στοχευμένη επιχείρηση άλωσης του Κινήματός μας από τις αυτοχαρακτηριζόμενες ως ..."εθνικοπατριωτικές" δυνάμεις του συστήματος, προκειμένου να παρασυρθούμε στη μονοδιάστατη οδό ενός στείρου «αντικομουνισμού», ελπίζοντας πως είμαστε τόσο ηλίθιοι ώστε να αγνοούμε πως ο ...υποδεικνυόμενος εχθρός δεν είναι παρά ένα ιδεολογικό και πολιτικό πτώμα και τίποτε περισσότερο και πως η εθνοαποδόμηση δεν είναι πλέον, παρά το παράγωγο των χαλκείων του κυρίαρχου καπιταλισμού και μόνον.
Ο σημερινός εχθρός του έθνους δεν είναι κανένας ανύπαρκτος από αιώνες θρησκοφορεμένος "οικουμενισμός", ούτε ο του παρελθόντος αιώνος ψευδοκοινωνιστικός "διεθνισμός" των ανύπαρκτων σήμερα μπολσεβίκων.  Ο σύγχρονος εθνοαποδομητής έχει συγκεκριμένο όνομα και δεν είναι άλλος απ' την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, στην "τούρτα" της οποίας δεν είναι παρά ...κερασάκια οι γραφικοί θρησκεπώνυμοι "οικουμενιστές" και κομμουνιστεπώνυμοι "διεθνιστές" της συμφοράς.
Η ανάλωση λοιπόν της δυναμικής του Κινήματος στην άντληση "ιστορικών" επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών των εξίσου "ιστορικών" πτωμάτων, δεν είναι παρά η παγίδα όπου προσπαθεί να μας ρίξει το κυρίαρχο σύστημα, αποσκοπώντας στην εκτόνωση της δυναμικής μας. Στην τακτική, εν προκειμένω, αυτού του πολέμου, απέναντι σ' αυτά τα πτώματα οφείλουμε απλώς να παραμείνουμε, αποκρούοντες τις άνευρες επιθέσεις τους με απλή προσήλωση στην ιδεολογική "θέση" μας, η δε "αντίθεση", μεταφρασμένη σε κινητήρια επιθετική δύναμη πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τον καπιταλισμό, το αφύσικο εκείνο παράγωγο της ηθικο-υλιστικής "πνευματικής" διαστροφής και τ' αμετάβλητα χαρακτηριστικά του: την κανιβαλική εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την καταστροφή της ιερής φύσης στο "βωμό" της παραγωγής άχρηστων σκουπιδιών, την ερήμωση της υπαίθρου και τη δημιουργία τερατουπόλεων-φυλακών για πειθήνιες μάζες, τον ευτελισμό του πολιτισμού, του αθλητισμού μη εξαιρουμένου, σε υπαγόμενο στο "νόμο" της προσφοράς και τη ζήτησης "προϊόν", την άμβλυνση της κριτικής σκέψης των ανθρώπων μέσα από την αντικατάσταση της παιδείας με τη χρησιμοθηρική "εκπαίδευση"-θεραπαινίδα του άκρατου χρηματοοικονομισμού...  
Κι' αν "κινδυνεύουμε" να μας πουν..."αριστερούς" οι πατριδοκάπηλοι σαλτιμπάγκοι της "δεξιάς", ας κάνουν ό,τι νομίζουν...
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Κεφάλαιο και… «επαναστάτες» χέρι-χέρι


Γιάννα Αγγελοπούλου: Δεν θα είναι Greek Drama αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν θα είναι δα και καταστροφή αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ» δηλώνει η Γιάννα Αγγελοπούλου και εκφράζεται θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Γιάννα Αγγελοπούλου υποστηρίζει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «εκφράζει το νέο» και διαφωνεί με όσους λένε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν συσπειρωθεί όλες οι αντιλαϊκές δυνάμεις: «“Ένα κόμμα που εκτινάσσεται από το 4% στο 25% είναι νέα πολιτική δύναμη» δηλώνει και  προσθέτει: «Αν ψηφίζει ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ και τον θέλει, κάτι σημαίνει αυτό. Ας έρθει και αυτό στα πράγματα, δεν είναι κακό». Τι να πρωτοσχολιάσουμε; Την αντισυστιμικότητα των… κομμουνιστών του ΣΥΡΙΖΑ ή τις αναμνήσεις από την νεανική κομμουνιστική «επαναστατικότητα» που επέστρεψαν με την μορφή παλιμπαιδισμού σε κάποιους κεφαλαιοκράτες όπως η Γιάννα;